------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu noi mergeţi la sigur - Proiecte ciupercarii cu diferite grade de automatizare.
    Cu o experienţă de peste 10 ani în producerea şi comercializarea ciupercilor de cultură, dorim să venim în sprijinul producătorilor de ciuperci şi derivate din acestea cât şi determinarea altor persoane şi societăţi comerciale, care până acum au ezitat să înceapă o afacere în acest domeniu foarte vast şi insuficient exploatat.
    O cauză a situaţiei actuale în care se află domeniul "cultura şi creştere ciuperci", ar constă în faptul că activitatea de producere a ciupercilor comestibile a fost neglijată de cei din mediul urban, care o asociază cu o afacere exclusiv rurală, iar pentru cei din mediul rural, datorită lipsei "tradiţiei" şi "experienţei" inaintaşilor, care s-au axat exclusiv pe cultura mare, a legumelor, fructelor şi viticultură, activităţi care au generat o concentrare foarte mare pe aceste sectoare, iar puţinii locuitori rurali care au intenţionat să aprofundeze acest domeniu, au aflat cu stupoare că necesită cunostinţe vaste şi chiar anumite specializări în materie, fapt care i-a determinat să asocieze la rândul lor activitatea, ca fiind "inginerească" sau exclusiv urbană.
   Dorim să contribuim la dezvoltarea acestui sector prin suportul calificat acordat multor producători de ciuperci şi derivate din ciuperci. Pe lângă produsele de calitate oferite - echipamente - ventilare - climatizare - ciupercarii la cheie - etc. - vă oferim consiliere pentru îndeplinirea condiţiilor legale în vigoare pentru .
   Acum sunt conditii extraordinare să se dezvolte activitatea de cultură şi creştere ciuperci, prin ajutorul masiv oferit de accesarea de fonduri nerambursabile pentru ciupercarii moderne intensive. Volumul mare de fonduri nerambursabile europene disponibile, contribuie decisiv şi îin mod accelerat la dezvoltarea diverselor activităţi în agricultură. Dezvoltarea economică în zonele rurale este o certitudine prin investitiile masive în infrastructura, reţele de comunicaţii, servicii şi activităţi productive. Pentru a îndeplini condiţiile tehnico-economice vă sprijinim cu tehnologii avansate cu maxim de rentabilitate, echipamente, utilaje sau instrumente de măsură şi control, pentru creşterea ciupercilor in ciupercarii intensive.
   Pentru mai multe informaţii legate de Programul Operaţional Regional(POR) , diferite posibilitaţi de finantare ciupercarii, întocmire proiect tehnic şi tehnologic specific în cultura ciupercilor, vă rugăm să ne contactaţi sau vizitaţi.
IMPORTANT !

Calcul economic ciupercarii pt finantari nerambursabile , determinarea dimensiunii economice a acestora va lua în calcul caracteristicile sistemului de cultură practicat - numărul de cicluri / an, modul de aşezare a substratului în spaţiu -, conform următoarei formule de calcul:
Unitatea de Dimensiune Economică - UDE - a unei ciupercarii  = Numărul UDE aferent suprafeţei spaţiului de cultură X Numarul de cicluri / an X Numarul de stelaje / lăzi suprapuse ; date specifice intocmirii dosarului pentru finantari nerambursabile pt. ciupercarii .
   Întocmirea dosarului de finanţare este importantă, însă implementarea ulterioară este decisivă, de aceea este necesară realizarea unui proiect tehnic şi tehnologic corect, ce includ toate detaliile unei activitati in ciupercarii.
   Informatii complete privind posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile pentru ciupercarii si conditiile necesare gasiti pe siteul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
În România au fost create 8 Regiuni de Dezvoltare:
  • Regiunea 1: Nord-Est
  • Regiunea 2: Sud-Est
  • Regiunea 3: Sud
  • Regiunea 4: Sud-Vest
  • Regiunea 5: Vest
  • Regiunea 6: Nord-Vest
  • Regiunea 7: Centru
  • Regiunea 8: Bucureşti-Ilfov

Realizăm ciupercarii în orice zonă a ţării, furnizăm echipamente specifice pentru ciupercarie moderna intensiva.

Echipamente specifice pentru ciupercarii

   Programul Operational Regional conţine axe prioritare de dezvoltare tematice, comune tuturor regiunilor ţării,reprezentând într-un fel numitorul comun de dezvoltare al tuturor regiunilor:

Axa prioritară 1 - Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale

Investiţiile realizate în cadrul acestui domeniu de intervenţie, prin aria largă de acoperire, inclusiv a zonelor rurale, sunt complementare şi cu activităţile realizate prin Programul Operaţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

Axa prioritară 2 - Consolidarea mediului de afaceri regional şi local

Programul Operaţional Sectorial "Competitivitate" care finanţează incubatoare de afaceri, clustere şi centre de afaceri.

Axa prioritară 3 - Dezvoltarea turismului regional şi local

POR este complementar cu Programul Operaţional "Agricultură şi Dezvoltare Rurală", care va sprijini dezvoltarea turismului rural şi agro-turismului şi legat de aceasta, dezvoltarea structurilor de cazare cu mai puţin de 10 camere.

Axa prioritară 4 - Dezvoltarea urbană durabilă

Acţiunile sprijinite în cadrul acestei axe prioritare sunt complementare celor sprijinite sub POS Mediu, POS Resurse Umane, POS Competitivitate şi celelalte priorităţi ale POR, având în vedere că acestea sunt eligibile doar în cadrul unor proiecte integrate de regenerare a ariilor urbane degradate şi nu ca activităţi individuale.

Axa prioritară 5 – Asistenţă tehnică

Axa prioritară "Asistenţă tehnică" este complementară Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT).

   Prin programele de finanţare nerambursabilă sunt sprijinite multe activităţi productive în mediul rural, însă cultura si cresterea ciupercilor este deosebit de rentabilă în raport cu alte afaceri noi, cum ar fi creşterea ratelor, creşterea gâştelor, creşterea struţilor, creşterea melcilor a căror desfacere ridică mari probleme, cu perioade mari de investiţii.

   Cultura ciupercilor fiind un domeniu nou, implică multe riscuri care din neglijenţă sau necunoaştere aduc însemnate prejudicii cultivatorilor neexperimentaţi. Multe tehnologii sunt depăşite şi chiar contraindicate, rezultatele din practică fiind concludente. Majoritatea documentaţiilor sunt abordate la modul general, noi deosebindu-ne prin acordarea de consultanţă de specialitate. Tehnologiile avansate propuse de noi (metode moderne şi eficiente de pasteurizare compost, umidificare, climatizare, hibrizi noi, etc.), aplicate individual, asigură siguranţa afacerii de cultivare si crestere ciuperci.
   Dorim să ne punem amprenta experienţei dobândite de-a lungul anilor şi să beneficiaţi de succesul nostru în producerea şi comercializarea ciupercilor de cultura. Veţi afla amănunte despre creşterea ciupercilor din speciile: AGARICUS, PLEUROTUS şi LENTINUS (o ciupercă parfumată, cu o savoare deosebită şi calităţi medicinale deosebite). Tehnologia de cultura aplicată şi recomandată de noi, este innovativă, economică şi foarte profitabilă, asigurând un randament ridicat. Pentru aplicarea sigură a tehnologiilor propuse, vă asigurăm echipamente şi utilaje performante, în funcţie de specia de ciuperci cultivată.
    Veţi descoperi, pe lângă informaţiile de ultimă oră legate de tehnologii de vârf în cresterea ciupercilor, ciupercarii moderne intensive şi exemple noi de comercializare ciuperci neabordate în România şi posibilitatea introducerii în cultura ciupercilor a multor specii foarte valoroase pe plan internaţional.

   Cu speranţa că împreuna vom reuşi atingerea de noi orizonturi în acest domeniu foarte important şi deocamdată neglijat, vă stăm la dispoziţie cu amabilitate.

Nu ezitati să ne contactati, pentru a primii un răspuns la intrebari din domeniul cultura ciuperci:
Cum se infiinteaza o cipercarie - informatii despre cultivarea ciupercilor - fonduri europene ciupercarii, conditii ciupercarii rentabile, plan de fezabilitate pentru cresterea ciupercilor - infiintare ciupercarie fonduri europene; producatori de ciuperci din uniunea europeana - ciupercarie intensiva randament maxim ; cicluri de productie anuale sau lunare la o ciupercarie, productie ciperci - investitie minima ciupercarie ; ciupercarii in Romania, Germania Olanda, Ungaria ; preturi ciupercarii la cheie, hale panouri sandwich pentru ciupercarie; tunele ciupercarii; mushrooms farm tips growing mushroom, cost ; necesar de aer crestere ciuperci, parametrii ciupercarie, grad de umiditate aer ciupercarie.

CIUPERCI PLEUROTUS, AGARICUS, LENTINUS, MICELIU

informatii ciupercarie
http://safeimm.com/ safeimm canada immigration consultant in Calgary. . Minecraft resource texture. Texture for minecraft pe mcpefl.com. . http://forexstart.xyz/ mira capital Markets Mira Markets ESTAFA.